Wednesday, August 24, 2011

Đi làm

Đi làm mà cứ ngăm thơ

Cái phone không bắt, diagram không xem.

Đến lúc ông boss hổi thêm

Không biết nói gì, mời đi ăn kem.

Tuesday, August 23, 2011

Neo Thuyền

Thuyền tình biết có mấy neo

Bến nào yên lắng, anh neo vào liền

Thả neo thì chớ đễ lâu

Chờ khi nước lớn anh thâu neo vè

Monday, August 22, 2011

Bánh Tiêu

Tình yêu như cái bánh tiêu

Khi vui nó nở, khi buồn nó teo.

Chiên giòn thí nở lèo phèo.

Đên khi hết lữa thì teo một cục.

Friday, August 19, 2011

Thursday, August 18, 2011

Hoa Đọc

Gặp hoa anh thích cành hoa dẹp
Hái xong rồi, anh lai chẳng để tâm
Đến khi anh gặp cành hoa đọc
Anh gục đầu, tiếc nhớ đến hoa xưa

Khúc Bành Mì

Trái tim anh chỉ hai lần mở cửa
đưa em vào và tiễn em ra
em giận hờn bảo anh sao quá đểu
anh ngu ngơ giả vờ như không hiểu
không cần nghĩ anh buông lời thô bỉ
tình là gì chỉ là khúc bánh mì
sao em yêu vẫn cứ mãi còn lì
đừng trách anh đi theo cô bé phì

Trời Mưa

Đêm bun anh nh thu xa xưa

Anh đến tán em mt bui trưa

T dưng tri bng đ cơn mưa

Tri đ mưa nhiu, em không đ

Anh v mài li cái lưỡi cưa....